Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Τα μαθήματα καλύπτουν όλη τη σύγχρονη τεχνολογία μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου, καθώς και όλες τις διαγνωστικές διαδικασίες που την πλαισιώνουν. Η ύλη χωρίζεται στα τεχνικά θέματα Θεωρητικής παρακολούθησης και στα αντίστοιχα Πρακτικής εκπαίδευσης στα εργαστήρια της σχολής.

Το μόνο Πρόγραμμα που δίνει έμφαση στην Πρακτική Εξάσκηση.

Σημείωση: Πιο κάτω εμφανίζεται αναλυτικά το πρόγραμμα μαθημάτων του διπλώματος "Level 3 - Light Vehicle Maintenance and Repair Principles'', καθώς επίσης, το πρόγραμμα μαθημάτων του διπλώματος ''Level 4 - Advanced Vehicle Diagnostics and Management Principles''. Γενικές πληροφορίες ανά επίπεδο και εξάμηνο και ειδικές πληροφορίες για κάθε ενότητα ξεχωριστά.

Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (4290-12)1ο Εξάμηνο

1. Ενότητα 051 - Θεωρητική Κατάρτιση στα Θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Ευπρεπισμού στο Χώρο του Συνεργείου Ελαφρών Οχημάτων

- Εκμάθηση των αναγκαίων γνώσεων για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας του συνεργείου και των άλλων τμημάτων τα οποία συνεργάζονται με το συνεργείο

- Εκμάθηση όλων των αναγκαίων γνώσεων και δεξιοτήτων για τον ευπρεπισμό του συνεργείου, την ορθή συντήρηση και ασφαλή φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και ηλεκτρονικών συσκευών και διαγνωστικών

- Εκμάθηση των αναγκαίων γνώσεων για τον ευπρεπισμό, την συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη των διαφορετικών τύπων αυτοκινήτων

2. Ενότητα 001 - Πρακτική Εκπαίδευση στα Θέματα Υγείας, Ασφάλειας και Ευπρεπισμού στο Χώρο του Συνεργείου Ελαφρών Οχημάτων

- Πρακτική εφαρμογή για τα θέματα υγιεινής και ασφάλειας στον χώρο εργασίας του συνεργείου

- Πρακτική εφαρμογή στην ορθή συντήρηση και ασφαλή φύλαξη των μηχανημάτων, εργαλείων και ηλεκτρονικών συσκευών και διαγνωστικών

- Πρακτική εφαρμογή στην συντήρηση και την ασφαλή φύλαξη των διαφορετικών τύπων αυτοκινήτων


3. Ενότητα 054 - Θεωρητική Κατάρτιση στη Χρήση Υλικών και Οργάνων Μέτρησης για Κατασκευές στο Χώρο του Συνεργείου Ελαφρών Οχημάτων

Θεωρητική και πρακτική εκμάθηση και χρήση των εργαλείων και υλικών, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία, επιδιόρθωση και συντήρηση του αυτοκινήτου. Κατασκευή συγκεκριμένων κατασκευών με βάση δεδομένες διαστάσεις και τεχνικό σχέδιο    


4. Ενότητα 004 - Πρακτική Εκπαίδευση στη Χρήση Υλικών και Οργάνων Μέτρησης για Κατασκευές στο Χώρο του Συνεργείου Ελαφρών Οχημάτων

Θεωρητική και πρακτική εκμάθηση και χρήση των εργαλείων και υλικών, τα οποία έχουν άμεση σχέση με την τεχνολογία, επιδιόρθωση και συντήρηση του αυτοκινήτου. Κατασκευή συγκεκριμένων κατασκευών με βάση δεδομένες διαστάσεις και τεχνικό σχέδιο


5. Ενότητα SA1 - Τεχνικά Αγγλικά στο Χώρο του Συνεργείου

Εκμάθηση της Αγγλικής τεχνικής ορολογίας, από τον σύγχρονο τεχνικό


6. Ενότητα SA2 - Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Τεχνικών Καταλόγων στο Χώρο του Συνεργείου

Εξοικείωση με την χρήση των υπολογιστών και τεχνικών καταλόγων, πηγών τεχνικής πληροφόρησης και διαδικτύου. Εκμάθηση όλων των αναγκαίων Αγγλικών και Ελληνικών τεχνικών όρων, οποίοι αφορούν τα συστήματα, εξαρτήματα, λειτουργίες και διαγνωστικές διαδικασίες στα σύγχρονα αυτοκίνητα. Εξοικείωση στην χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και τεχνικών καταλόγων, σαν αναγκαίο εργαλείο πλαισίωσης της διάγνωσης, συντήρησης και επιδιόρθωσης2ο Εξάμηνο

1. Ενότητα 053 - Θεωρητική Κατάρτιση και Υποστήριξη των Διαφορετικών Ρόλων του Τεχνικού στο Χώρο του Συνεργείου Ελαφρών Οχημάτων

- Θεωρητική επεξήγηση των διαφόρων τμημάτων τα οποία αποτελούν ένα σύγχρονο συνεργείο επιδιόρθωση και συντήρησης αυτοκινήτων

- Εμβάθυνση στην οργανωτική δομή του συνεργείου και των τμημάτων υποστήριξης

- Ανάλυση των ευθυνών του κάθε εργαζόμενου στο συνεργείο, ανάλογα με τα καθήκοντα και την εξειδίκευση του

- Ανάλυση των νόμων και διατάξεων οδικής ασφάλεια, σε σχέση με το αυτοκίνητο, την επιδιόρθωση του και την ασφαλή οδήγηση του από του τεχνικούς του συνεργείου

- Εργονομία, επικοινωνία προσωπικού, συνεργασία, συμπεριφορά στο γενικότερο περιβάλλον του συνεργείου και του κύκλου εργασιών του


2. Ενότητα 003 - Πρακτική Εκπαίδευση στη Υποστήριξη των Διαφορετικών Ρόλων του Τεχνικού στο Χώρο του Συνεργείου Ελαφρών Οχημάτων

Πρακτική επίδειξη των διαφόρων τμημάτων τα οποία αποτελούν ένα σύγχρονο συνεργείο επιδιόρθωση και συντήρησης αυτοκινήτων


3. Ενότητα 152 - Θεωρητική Κατάρτιση στις Βασικές Μηχανές Ελαφρών Οχημάτων και Μηχανικά τους Μέρη, καθώς και στα Συστήματα Λίπανσης, Ψύξης και Εξαρτήματα που τα Αποτελούν

- Μελέτη και πρακτική επίδειξη των κινητών μερών των διαφορετικών τύπων μηχανών εσωτερική καύσης

- Συστήματα λίπανσης και ψύξης τη μηχανής

- Αποσυναρμολόγησης μηχανών και βοηθητικών συστημάτων

- Συναρμολόγηση και αξιολόγηση βλαβών και ζημιών


4. Ενότητα 172 - Θεωρητική Κατάρτιση στα Συστήματα Ανάφλεξη, Τροφοδοσίας Καυσίμου, Εισαγωγής Αέρα και Εξαγωγής Καυσαερίων, καθώς και στα Βασικά Μέρη που τα αποτελούν στις Μηχανές Ελαφρών Μηχανοκινήτων Οχημάτων

- Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην λειτουργία των:

- Συστημάτων τροφοδοσία καυσίμου / EFI

- Συστημάτων παροχής αέρα

- Συστημάτων εξαγωγής καυσαερίων


5. Ενότητα 102 - Πρακτική Εξάσκηση στην Αφαίρεση και Αντικατάσταση Εξαρτημάτων και Μερών στις Μηχανές Ελαφρών Οχημάτων

- Πρακτική εξάσκηση στην αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση διαφορετικών τύπων μηχανών

- Αφαίρεση και επανατοποθέτηση, βασικών συστημάτων και μερών τη μηχανής

- Εκμάθηση τη ορθής και ασφαλισμένης χρήση των κατάλληλων εργαλείων

- Εκτίμηση ζημιών και βλαβών στα συστήματα και εξαρτήματα των μηχανών


6. Ενότητα 151 - Θεωρητική Κατάρτιση στην Προκαθορισμένη Διαδικασία Συντήρησης των Οχημάτων

- Εκμάθηση των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για την σωστή και ασφαλισμένη συντήρηση του αυτοκινήτου

- Εκμάθηση των σχετικών νομοθεσιών σε σχέση με την ασφαλισμένη υποδοχή παραλαβή, ετοιμασία και παράδοση του αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη


7. Ενότητα 101 - Πρακτική Εξάσκηση στην Προκαθορισμένη Διαδικασία Συντήρησης των Οχημάτων

- Εφαρμογή των ενδεδειγμένων μεθόδων διαδικασίας προελέγχου, συντήρησης, και προετοιμασία του αυτοκινήτου κατά το σέρβις

- Εξάσκηση στην μεθοδολογία προετοιμασία του αυτοκινήτου για τον έλεγχο για καταλληλότητα χρήσης ΜΟΤ


8. Ενότητα 153 - Θεωρητική Κατάρτιση στην Αφαίρεση και Αντικατάσταση Ηλεκτρικών Μερών και Εξαρτημάτων στα Ελαφρά Μηχανοκίνητα Οχήματα

- Βασικός ηλεκτρισμός και εφαρμογές στο αυτοκίνητο

- Θεωρητική κατάρτιση στην αναγνώριση, αφαίρεση και επανατοποθέτηση ηλεκτρικών συστημάτων στο αυτοκίνητο


3o Eξάμηνο

1. Ενότητα 103 - Πρακτική Εξάσκηση στην Αφαίρεση και Αντικατάσταση Ηλεκτρικών Μερών και Εξαρτημάτων στα Ελαφρά Μηχανοκίνητα Οχήματα

- Αναγνώριση, Αφαίρεση και Επαναποτοποθέτηση ηλεκτρικών συστημάτων στο αυτοκίνητο

- Αναγνώριση, αφαίρεση και έλεγχος βασικών εξαρτημάτων στα ηλεκτρικά συστήματα του αυτοκινήτου

- Πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο με βάση συγκεκριμένο πλάνο εργασίας

- Σωστή χρήση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών


2. Ενότητα 154 - Θεωρητική Κατάρτιση στην Αφαίρεση και Αντικατάσταση Εξαρτημάτων και Μερών του Πλαισίου στα Ελαφρά Μηχανοκίνητα Οχήματα

Θεωρητική εκπαίδευση στην λειτουργία των: Συστημάτων ανάρτησης / Συστημάτων διεύθυνσης / Συστημάτων φρένων / Συστημάτων τροχών και ελαστικών / Αντικλειδωτικό σύστημα φρένων - ABS


3. Ενότητα 104 - Πρακτική Εξάσκηση στην Αφαίρεση και Αντικατάσταση Εξαρτημάτων και Μερών του Πλαισίου στα Ελαφρά Μηχανοκίνητα Οχήματα

Πρακτική εκπαίδευση στην λειτουργία των: Συστημάτων ανάρτησης / Συστημάτων διεύθυνσης / Συστημάτων φρένων / Συστημάτων τροχών και ελαστικών / Αντικλειδωτικό σύστημα φρένων - ABS


4. Ενότητα 162 - Θεωρητική Κατάρτιση της Λειτουργίας Εξαρτημάτων και Μερών του Κιβώτιου Ταχυτήτων και της Κινηματικής Αλυσίδας στα Ελαφρά Μηχανοκίνητα Οχήματα

- Θεωρητική κατάρτιση και αναγνώριση των διαφορετικών συστημάτων κιβωτίων ταχυτήτων

- Συστημάτων μετάδοση και παροχή κίνησης

- Συστημάτων ελέγχου και εμπλοκής τη κίνησης / κλατς

- Εκμάθηση της διαδικασία αφαίρεση και επανατοποθέτησης των συστημάτων μετάδοση και κατανομής της κίνηση στο εργαστήριο σ' αυτοκίνητα


5. Ενότητα SA3 - Θεωρητική και Πρακτική Εκμάθηση της Εφαρμογή Βασικών Διαγνωστικών Διαδικασιών στα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενα Συστήματα Ελαφρών Οχημάτων

- Πριν από κάθε επιδιόρθωση στο αυτοκίνητο, είναι αναγκαία η διεξαγωγή ηλεκτρονικής διάγνωσης βλαβών και προβλημάτων

- Ο σύγχρονος μηχανολόγος αυτοκινήτων χρειάζεται να γνωρίζει την βασική διαγνωστική διαδικασία και την χρήση των διαγνωστικών συσκευών και δυνατοτήτων τους
Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (4290-13)4ο Εξάμηνο

1. Ενότητα 155 - Θεωρητική Εκμάθηση των Σωστών Διαδικασιών Ελέγχου για Διαπίστωση της Μηχανικής Κατάστασης των Ελαφρών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, με Βάση Προκαθορισμένες Μεθόδους και Διαδικασίες

- Εκμάθηση των θεωρητικών γνώσεων, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την διεκπεραιώσει συγκεκριμένων ελέγχων στο αυτοκίνητο, με βάση προκαθορισμένες διαδικασίες και μεθοδολογία

- Έλεγχοι πριν και μετά την διεκπεραίωση συγκεκριμένων εργασιών στο αυτοκίνητο

- Έλεγχοι πριν την παράδοση του αυτοκινήτου στον ιδιοκτήτη

- Έλεγχοι πριν την αγορά ενός αυτοκινήτου

- Έλεγχοι ασφαλείας

- Έλεγχοι για καταλληλότητα χρήσης


2. Ενότητα 105 - Πρακτική Εφαρμογή των Σωστών Διαδικασιών Ελέγχου για Διαπίστωση της Μηχανικής Κατάστασης των Ελαφρών Μηχανοκίνητων Οχημάτων, με Βάση Προκαθορισμένες Μεθόδους και Διαδικασίες

- Εκμάθηση των πρακτικών δεξιοτήτων, οι οποίες πρέπει να ακολουθούνται για την διεκπεραιώσει συγκεκριμένων ελέγχων στο αυτοκίνητο, με βάση προκαθορισμένες διαδικασίες και μεθοδολογία


3. Ενότητα 456 - Θεωρητική Κατάρτιση και Εκμάθηση των Διαγνωστικών Μεθόδων και Διαδικασιών, για την Επιδιόρθωση των Προβλημάτων και Λαθών στα Ηλεκτρικά Βοηθητικά Συστήματα των Ελαφρών Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Εκμάθηση γνώσεων και εξάσκηση δεξιοτήτων στα:

- Ηλεκτρικά και βοηθητικά συστήματα του αυτοκινήτου

- Βασικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα του αυτοκινήτου

- Ηλεκτρονικά συστήματα παθητική ασφάλειας SRS systems & Can Bus Multiplexing Systems

- Προηγμένη τεχνολογία πολυδικτύων στα αυτοκίνητα


4. Ενότητα 406 - Πρακτική Εφαρμογή των Διαγνωστικών Μεθόδων και Διαδικασιών για την Επιδιόρθωση των Προβλημάτων και Λαθών στα Ηλεκτρικά Βοηθητικά Συστήματα των Ελαφρών Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Εξάσκηση δεξιοτήτων στα:

- Ηλεκτρικά και βοηθητικά συστήματα του αυτοκινήτου

- Βασικά ηλεκτρονικά και ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα του αυτοκινήτου

- Ηλεκτρονικά συστήματα παθητική ασφάλειας SRS systems & Can Bus Multiplexing Systems

- Προηγμένη τεχνολογία πολυδικτύων στα αυτοκίνητα


5. Ενότητα SA4 - Θεωρητική και Πρακτική Εκμάθηση της Εφαρμογή Υψηλού Επιπέδου Διαγνωστική Διαδικασίας στα Ηλεκτρονικά Ελεγχόμενα Συστήματα Ελαφρών Οχημάτων

- Η ολοένα αυξανόμενη εφαρμογή ηλεκτρονική τεχνολογία στα αυτοκίνητα επιτυγχάνει τον πιο αποτελεσματικό έλεγχο των μηχανικών μερών και συστημάτων τους

- Πρακτικής εφαρμογής στο εργαστήριο, ειδικευμένων διαγνωστικών διαδικασιών


6. Ενότητα SA5 - Α) Θεωρητική Κατάρτιση και Πρακτικές Επιδιόρθωσης των Συστημάτων κλιματισμού στα Ελαφρά Μηχανοκίνητα Οχήματα, Β) Θεωρητική Κατάρτιση και πρακτική Εξάσκηση για την Αδειοδότηση Χειριστών Διαχείρισης Ψυκτικών Φθοριούχων Αερίων στα MAC Systems, Γ) Εκμάθηση της Θεωρητικής Προσέγγισης Διαγνωστικής Διαδικασίας στα Συστήματα Κλιματισμού

Θεωρητική εκμάθηση και πρακτική εφαρμογή στο εργαστήριο:

- Όλων των δεξιοτήτων οι οποίες χρειάζονται για την διάγνωση, συντήρηση και επιδιόρθωσης των συστημάτων κλιματισμού στα αυτοκίνητα

- Απόκτηση της αναγκαίας άδειας, για τον χειρισμό ψυκτικών αερίων5ο Εξάμηνο

1. Ενότητα 157 - Θεωρητική Εκμάθηση των Διαγνωστικών Διαδικασιών και της Επιδιόρθωσης Λαθών και Προβλημάτων στα Συστήματα Ελαφρών Μηχανοκίνητων Οχημάτων

- Θεωρητική εκμάθηση των διαδικασιών διάγνωση και επιδιόρθωσης των βοηθητικών συστημάτων της μηχανής

- EFI SYSTEMS, VALVETRONICS, FSI, VVTI SYSTEMS

- TURBOCHARGESRS, Καύσιμα, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

- Εκπομπές καυσαερίων, καυσανάλυση, καύση

- Ηλεκτρονικά συστήματα παροχή καυσίμου Petrol / Diesel

- Ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης Petrol / Diesel


2. Ενότητα 107 - Πρακτική Εφαρμογή των Διαγνωστικών Διαδικασιών και της Επιδιόρθωσης Λαθών και Προβλημάτων στα Συστήματα Ελαφρών Μηχανοκίνητων Οχημάτων

- Πρακτική εκμάθηση των διαδικασιών διάγνωση και επιδιόρθωσης των βοηθητικών συστημάτων της μηχανής

- EFI SYSTEMS, VALVETRONICS, FSI, VVTI SYSTEMS

- TURBOCHARGESRS, Καύσιμα, Ευρωπαϊκοί Κανονισμοί

- Εκπομπές καυσαερίων, καυσανάλυση, καύση

- Ηλεκτρονικά συστήματα παροχή καυσίμου Petrol / Diesel

- Ηλεκτρονικά συστήματα ανάφλεξης Petrol / Diesel


3. Ενότητα 163 - Θεωρητική Εκμάθηση των Διαγνωστικών Διαδικασιών και των Τρόπο Επιδιόρθωσης Λαθών και Προβλημάτων στο Κιβώτιο Ταχυτήτων και την Κινηματική Αλυσίδα των Ελαφρών Μηχανοκίνητων Οχημάτων

Ανάπτυξη θεωρητικών και πρακτικών δεξιοτήτων στις διαγνωστικέ διαδικασίες, για τον εντοπισμό βλαβών και την επιδιόρθωση όλων των συστημάτων στα αυτόματα κιβώτια ταχυτήτων και συστήματα μετάδοσης κίνησης6ο Εξάμηνο

1. Ενότητα 113 - Πρακτική Εφαρμογή των Διαγνωστικών Διαδικασιών και των Τρόπο Επιδιόρθωσης Λαθών και Προβλημάτων στο Κιβώτιο Ταχυτήτων και την Κινηματική Αλυσίδα των Ελαφρών Μηχανοκίνητων Οχημάτων

- Εξάσκηση στις διαδικασίες επιδιόρθωσης των πιο πάνω συστημάτων

- Ευρεία χρήση διαγνωστικών και κατάλληλων λογισμικών προγραμμάτων


2. Ενότητα 158 - Θεωρητική Εκμάθηση των Διαγνωστικών Διαδικασιών και των Τρόπο Επιδιόρθωσης Λαθών και Προβλημάτων στα Συστήματα Πλαισίου στα Ελαφρά Μηχανοκίνητα Οχήματα

Θεωρητική και πρακτική εκμάθηση των συστημάτων ενεργητικής ασφάλειας του αυτοκινήτου:

- Ηλεκτρονικά συστήματα διεύθυνση

- Ηλεκτρονικά συστήματα ανάρτησης

- Ηλεκτρονικά συστήματα σταθερότητας και πέδησης


3. Ενότητα 108 - Πρακτική Εφαρμογή των Διαγνωστικών Διαδικασιών και των Τρόπων Επιδιόρθωση Λαθών και Προβλημάτων στα Συστήματα Πλαισίου στα Ελαφρά Μηχανοκίνητα Οχήματα

- Ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων στις διαγνωστικές διαδικασίες για τον εντοπισμό βλαβών και την επιδιόρθωση όλων των συστημάτων του πλαισίου / CHASSIS

- Ηλεκτρονικά ελεγχόμενα συστήματα, ανάρτησης, διεύθυνσης, φρένων, σταθερότητας

- Ευρεία χρήση διαγνωστικών συσκευών και λογισμικών προγραμμάτων

- Ευρεία χρήση τεχνικών καταλόγων και δεδομένων


4. Ενότητα SA6 - Εισαγωγή στην θεωρητική Εκμάθηση & Πρακτική εφαρμογή της Τεχνολογία Εναλλακτικών Καυσίμων στα Μηχανοκίνητα Οχήματα, Υγραέριο, Ελεύθερο Υδρογόνο, Κυψέλες Υδρογόνου, Βιοκαύσιμα

Εισαγωγή στην τεχνολογία εναλλακτικών πηγών ενέργεια, οι οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν τα συμβατικά καύσιμα. Biodiesel / LPG Υγραέριο / Φυσικό Αέριο / Συστήματα Κυψελών Υδρογόνου / Εμπλουτισμό θαλάμων καύση με ελεύθερο υδρογόνο


5. Ενότητα SA7 - Θεωρητική Επεξήγηση & Πρακτική Μελέτη της Λειτουργίας & Διάγνωσης Βλαβών στα Πολυδύκτια Επικοινωνία

Πολυδύκτια διακίνηση πληροφοριών και δεδομένων στα αυτοκίνητα


6. Ενότητα SA8 - Εισαγωγή στην Τεχνολογία των Διαφορετικών Τύπων Υβριδικών & Ηλεκτρικών Ελαφρών Οχημάτων στο Επίπεδο ΙΙ

Θεωρητική κατάρτιση και εκμάθηση των πρακτικών δεξιοτήτων, οι οποίες απαιτούνται για την συντήρηση των υβριδικών και των ηλεκτρικών αυτοκίνητων


7. Ενότητα SA9 - Θεωρητική Εκμάθηση & Πρακτική Εφαρμογή της Διαδικασίας Προγραμματισμού των Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου Λειτουργίας των Διαφόρων Συστημάτων

Προγραμματισμοί ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου λειτουργιών των διαφόρων συστημάτων στα αυτοκίνητα


Master Technicians Advance Qualification Level 4 Diploma in Advanced Vehicle Diagnostics and Management Principles (4122 -14) 

Σε ποιους απευθύνεται:

Το Level 4 Diploma in Advanced Vehicle Diagnostics and management principles απευθύνεται σε όσους έχουν συμπληρώσει την φοίτηση τους στο Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles και επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις και δεξιότητες τους στην διάγνωση και επιδιόρθωση δύσκολων και πολύπλοκων μηχανικών και ηλεκτρονικών προβλημάτων, χρησιμοποιώντας την προηγμένη ηλεκτρονική διαγνωστική τεχνολογία οχημάτων.
Παράλληλα οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται στο τρόπο διαχείρισης και αντιμετώπισης πελατών με διαφορετικά πολύπλοκα προβλήματα, καθώς και στο να αποφασίζουν και να επεξηγήσουν σε άλλους τον πιο κατάλληλο τρόπο προσέγγισης της διαγνωστικής διαδικασίας και επιδιόρθωσης.

Διδακτική Δομή:

Βασίζεται στην συγκέντρωση 61 credits από 15 υποχρεωτικά units επιλογής και 9 credits από 2 units επιλογής, ή την επιλογή project management.

Διάρκεια και τρόπος φοίτησης:

Η φοίτηση διεξάγεται σε νυχτερινή παρακολούθηση, διάρκειας 610 ωρών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες και υποχρεώσεις των συμμετεχόντων.

Ενότητες:

1. Unit - Knowledge of how to Make Learning Possible through Demonstrations and Instruction

Σε αυτό το θέμα θα διδαχθούν οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δημιουργεί τεχνικές παρουσιάσεις και να καθοδηγεί τους συναδέλφους του στο χώρο του συνεργείου.

Η παρουσίαση θα πρέπει να περιλαμβάνει:

Α. Τις γνώσεις οι οποίες χρειάζονται για να κατανοήσουν οι εκπαιδευόμενοι την λειτουργία και χρήση διαφόρων εργασιών και μηχανημάτων π.χ.: Διαγνωστικών, Καυσαναλυτή κλπ.

Β. Επεξήγηση και επίδειξη των δεξιοτήτων που χρειάζονται για την σωστή και ασφαλισμένη χρήση τους.

Γ. Αναφορά και επεξήγηση των σχετικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης τους.

Δ. Αναφορά στις περιπτώσεις που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί επίδειξη ή να δοθούν συγκεκριμένες οδηγίες για την διεκπεραίωση δεδομένης εργασίας.

Ε. Αναφορά στην σχετική τεχνολογία και θεωρεία η οποία έχει σχέση με το τεχνικό θέμα ή εργασία / επιδιόρθωση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να κατανοήσουν πλήρως το θέμα και να το εφαρμόσουν.

Ζ. Αναφορά στην αξιολόγηση προόδου και ανατροφοδότηση των εκπαιδευομένων σε κάθε περίπτωση.


2. Unit - Skills in how to make Learning Possible through Demonstrations and Instruction

Σε αυτό το θέμα θα καλυφθούν οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να δημιουργεί επιδείξεις με παρουσιάσεις και σχετικές οδηγίες, οι οποίες θα βοηθήσουν τους εκπαιδευόμενους τεχνικούς να μάθουν. Θα περιλαμβάνει επιδείξεις χρήσης εργαλείων και συσκευών, στις οποίες θα πρέπει να φαίνονται οι αναγκαίες δεξιότητες και οδηγίες χρήσης.

Θα περιλαμβάνει τις αναγκαίες γνώσεις για το πότε θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιδείξεις ή θα δίνονται οδηγίες για να βοηθήσουν τον εκπαιδευόμενο να μάθει.

Θα πρέπει να αποκτηθούν παράλληλα οι δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται, ώστε να γίνεται έλεγχος της προόδου μάθησης και ανατροφοδότησης των εκπαιδευομένων τεχνιτών.


3. Unit - Knowledge of Support for Job Roles in the Automotive Work Environment

Σε αυτό το μάθημα θα πρέπει να διδαχθεί ο εκπαιδευόμενος τις γνώσεις οι οποίες θα τον κατευθύνουν, πώς να δημιουργεί και αναπτύσσει καλές εργασιακές σχέσεις με τους συναδέλφους του στο εργασιακό περιβάλλον του συνεργείου, χρησιμοποιώντας αποδοτική επικοινωνία και υποστήριξη για την καλύτερη λειτουργία του οργανισμού.


4. Unit - Skills in Supporting Job Roles in the Automotive Work Environment

Σε αυτό το μάθημα ο εκπαιδευόμενος θα αναπτύξει τις δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται για να υπάρχουν καλές εργασιακές σχέσεις μεταξύ όλων των συναδέλφων και πελατών στο εργασιακό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας αποδοτικές μεθόδους επικοινωνίας και υποστήριξης.


5. Unit - Knowledge of Providing Diagnostic Equipment and Technical Information System Support in Motor Vehicle Environments

Σε αυτό το μάθημα ο εκπαιδευόμενος θα διδαχθεί πως θα αποκτήσει και αναπτύξει τις γνώσεις που απαιτούνται για την αναβάθμιση συστημάτων τεχνικής πληροφόρησης και διαγνωστικών συσκευών ή άλλων εργαλείων και μηχανημάτων, καθώς επίσης πως να ελέγχει και επιδιορθώνει προβλήματα σε εργαλεία και συσκευές και συστήματα π.χ. ένα μηχάνημα δεν μπορεί να κάνει calibration.


6. Unit - Skills in Providing Diagnostic Equipment and Technical Information System Support in Motor Vehicle Environments

Στο μάθημα αυτό ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να δημιουργήσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες, οι οποίες απαιτούνται για να διενεργεί διαγνωστική διαβούλευση με πελάτες για προβλήματα στο αυτοκίνητο τους. Να μπορεί να προτείνει εισηγήσεις, οι οποίες θα ικανοποιούν τις ανησυχίες των πελατών. Να μπορεί να αντιληφθεί ότι ο πελάτης κατανόησε πλήρως τα προβλήματα του αυτοκινήτου του και τις επιπτώσεις τους.


7. Unit - Knowledge of how to Identify and Agree Motor Vehicle Customer Service Needs

Σε αυτό το μάθημα ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να μάθει πώς να κατανοεί και κωδικοποιεί πληροφορίες από τους πελάτες, οι οποίες αναφέρονται στις ανησυχίες και ανάγκες τους.

Επίσης, θα πρέπει να μάθει πως θα προσφέρει συμβουλές και πληροφόρηση και να προτείνει συμφωνημένο πλάνο δράσης και διεκπεραίωσης εργασιών. Θα πρέπει να μπορεί να δημιουργήσει έγγραφο δράσης και υλοποίησης συμφωνηθέντων εργασιών / επιδιορθώσεων, συμπληρώνοντας όλα τα απαραίτητα έγγραφα και οδηγίες.


8. Unit - Skills to Identify and Agree Motor Vehicle Customer Service Needs

Σε αυτό το μάθημα θα διδαχθούν οι δεξιότητες οι οποίες χρειάζονται για να αντληθούν και κωδικοποιηθούν πληροφορίες από πελάτες οι οποίες θα αντικατοπτρίζουν και ικανοποιούν τις ανάγκες τους.

Θα διδαχθούν:

 Α. οι τρόποι με τους οποίους θα πρέπει να δίνεται καθοδήγηση και πληροφόρηση στους πελάτες για τα ερωτήματα τους και 

Β. οι δεξιότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για να δημιουργείται συμφωνημένο πλάνο δράσης και υλοποίησης εργασιών που έχουν συμφωνηθεί με τον πελάτη.


Συμπλήρωση όλων των οδηγιών και σχετικών εντύπων.


9. Unit - Knowledge of Diagnosis Motor Vehicle Faults Where No Prescribed Process or Format is Available in Motor Vehicle Environments

Σε αυτό το θέμα ο εκαπιδευόμενος θα διδαχτεί τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες, για να μπορεί να εφαρμόσει εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης προβλημάτων και βλαβών σε συστήματα του αυτοκινήτου, όπου οι συνηθισμένες προκαθορισμένες διαδικασίες διάγνωσης, δεν έφεραν αποτέλεσμα.

Θα δοθεί η ευκαιρία αυτόνομα, να αναπτύξει ψηλά επίπεδα προσέγγισης και επίλυσης προβλημάτων τα οποία προέρχονται από βλάβες και δυσλειτουργίες στα διάφορα συστήματα του αυτοκινήτου.


10. Unit - Skills in Diagnosing Motor Vehicle Faults Where No Prescribed Process or Format is Available in Motor Vehicle Environments

Το μάθημα αυτό θα επιτρέψει στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες οι οποίες είναι αναγκαίες, για να δημιουργήσει και εφαρμόσει στρατηγικές οι οποίες θα αποτελούν την καλύτερη προσέγγιση για ακριβή διάγνωση και επιδιόρθωση λαθών και προβλημάτων.


11. Unit - Knowledge of Providing Technical Support and Advice to Colleagues in Motor Vehicle Environments

Σε αυτό το θέμα δίνεται η ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει τις γνώσεις οι οποίες είναι απαραίτητες για να παρέχει αναβαθμισμένη τεχνική υποστήριξη, πληροφόρηση, συμβουλές, οδηγίες και ανατροφοδότηση σε άλλους συναδέλφους στον εργασιακό χώρο, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο αποτελεσματική και παραγωγική λειτουργία του συνεργείου


12. Unit - Skills in Providing Technical Support and Advice to Colleagues in Motor Vehicle Environments

Σε αυτό το θέμα δίνεται η πληροφόρηση στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει τις δεξιότητες, οι οποίες θα του επιτρέψουν να παρέχει αναβαθμισμένη τεχνική υποστήριξη, πληροφόρηση, συμβουλές καθοδήγηση και ανατροφοδότηση στους συναδέλφους στο εργασιακό περιβάλλον του συνεργείου με απώτερο σκοπό την υποστήριξη και ομαλή λειτουργία του συνεργείου.


13. Unit - Knowledge of Liaising with Vehicle Product Manufacturers and Suppliers on Technical Matters

Σε αυτό το θέμα ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις κατάλληλες γνώσεις ώστε να είναι σε θέση να επικοινωνεί και να διαβουλεύεται με κατασκευαστές εξαρτημάτων αυτοκινήτων και παροχής ανταλλακτικών.

Επίσης, να επικοινωνεί αποτελεσματικά και να διαβουλεύεται με πελάτες για τεχνικά θέματα τα οποία αφορούν την κατάσταση και επιδιόρθωση του αυτοκινήτου τους.

Σκοπός είναι να καταστεί ο εκπαιδευόμενος ικανός να παρέχει μία σειρά αναβαθμισμένης και επίκαιρης τεχνικής υποστήριξης, πληροφόρησης και καθοδήγησης στο χώρο του συνεργείου γενικότερα.


14. Unit - Skills in Liaising with Vehicle Product Manufacturers and Suppliers on Technical Matters

Κατά την διάρκεια αυτού του μαθήματος θα δοθεί η ευκαιρία στον εκπαιδευόμενο να αναπτύξει δεξιότητες για να παρέχει και να παίρνει πληροφορίες από κατασκευαστές και προμηθευτές, με απώτερο σκοπό την χρήση τους σε:

Α. Διαγνωστικές δραστηριότητες

Β. Δραστηριότητες και ενέργειες για την διεκδίκηση εγγύησης

Γ. Διαδικασίες επιδιόρθωσης

Δ. Διαδικασίες στήριξης της βελτίωσης προϊόντων και εξαρτημάτων


15. Unit - Knowledge in Conducting Diagnostic Consultations with Customers in Motor Vehicle Environments

Κατά την διάρκεια αυτού του μαθήματος θα αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις, οι οποίες χρειάζονται για να μπορεί ο εκπαιδευόμενος να παρέχει διαγνωστικές συμβουλές και εισηγήσεις στους πελάτες. Επίσης, να κάνει εισηγήσεις οι οποίες θα ικανοποιούν πλήρως τις ανησυχίες του πελάτη. Να κάνετε σίγουρο ότι ο πελάτης έχει αντιληφθεί πλήρως τα προβλήματα τα οποία αφορούν το αυτοκίνητο του.


16. Unit - Skills in Conducting Diagnostic Consultations with Customers in Motor Vehicle Environments

Σε αυτό το μάθημα ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει τις δεξιότητες οι οποίες απαιτούνται για να αναπτύξει και διατηρήσει καλές εργασιακές σχέσεις με όλους τους συναδέλφους και πελάτες, στο εργασιακό περιβάλλον της επιδιόρθωσης του αυτοκινήτου, χρησιμοποιώντας αποτελεσματική επικοινωνία και υποστήριξη.


17. Unit - Knowledge in Monitoring Procedures to Control Risk to Health and Safety

Σε αυτό το θέμα, ο εκπαιδευόμενος, έχει την ευκαιρία να κατανοήσει και να ελέγξει:

1. Διαδικασίες προγραμματισμένης συντήρησης και καθαρισμού του εργασιακών χώρων του συνεργείου, χρησιμοποιώντας οικονομικές μεθόδους.

2. Τους κανονισμούς και καθήκοντα υγιεινής και ασφάλειας του καθενός, στο εργασιακό περιβάλλον του συνεργείου.

3. Τις πηγές πρόκλησης κινδύνων στο εργασιακό περιβάλλον του συνεργείου και πώς θα τους χειριστεί.

4. Πηγές κινδύνου και πώς θα διενεργεί εκτίμηση κινδύνων και τρόπων ελάττωσης τους.