Ανακοινώσεις & Τεχνικά Σεμινάρια

14
Posted on Ιανουαρίου 14, 2020 17:26
Η Σχολή School of Automotive Engineering διοργανώνει Σεμινάριο με θέμα τα ''Υβριδικά και Ηλεκτρικά Οχήματα''. Το Σεμινάριο είναι επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) διάρκειας 30 ωρών.

Ημερομηνία Έναρξης Σεμιναρίου: 28 Ιανουαρίου 2020

Ημερομηνία Λήξης: 27 Φεβρουαρίου 2020


Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 22210141.

Actions: E-mail | Permalink |