Ανακοινώσεις & Τεχνικά Σεμινάρια

09
Posted on Μαΐου 09, 2019 19:26
Η Σχολή School of Automotive Engineering διοργανώνει σεμινάριο με θέμα τα ''Υβριδικά και Ηλεκτρικά Οχήματα''
Το Σεμινάριο είναι επιχορηγημένο από την Αρχή Ανάπτυξης Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ). Περιορισμένος Αριθμός Θέσεων.


Ημερομηνίες Έναρξης & Λήξης Σεμιναρίου: 04 Ιουνίου - 20 Ιουνίου (Δευτέρα - Πέμπτη)

Ώρες Σεμιναρίου: 18:30 - 21:30

Πληροφορίες: 22210141Actions: E-mail | Permalink |