Ανακοινώσεις & Τεχνικά Σεμινάρια

15
Posted on Μαΐου 15, 2019 15:51

Το Τεχνικό Σεμινάριο θα καλύψει την βασική τεχνολογία, μέτρα ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και τη σωστή διαδικασία αποθήκευσης και χρήσης των φθοριούχων ψυκτικών αερίων στα αυτοκίνητα.  Το πρακτικό μέρος θα περιλαμβάνει πρακτική εξάσκηση στην ανάκτηση ψυκτικού, διαδικασία κενού, πλήρωση του συστήματος και ελέγχων απωλειών.


Σκοπός του σεμιναρίου είναι η αδειοδότηση των τεχνιτών οχημάτων στην ασφαλισμένη χρήση και αποθήκευση των ψυκτικών αερίων στα αυτοκίνητα με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό 307/2008.


Ημερομηνία Έναρξης - Λήξης Σεμιναρίου: 24 Μαΐου - 08 Ιουνίου 2019


Actions: E-mail | Permalink |