Σχετικά με Εμάς

Στην Κύπρο, η Eγκεκριμένη Σχολή Mηχανολογίας Aυτοκινήτου School of Automotive Engineering προσφέρει σύγχρονα διπλώματα μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μηχανολογία Αυτοκινήτου στο επίπεδο 2, 3 και 4, σε συνεργασία με τα City and Guilds of London Institute, στις σχολές μας σε Λευκωσία και Λεμεσό. 

Το City & Guilds of London Institute αποτελεί το μεγαλύτερο μη κερδοσκοπικό οργανισμό εκπαίδευσης και πιστοποίησης επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων στον κόσμο. Ιδρύθηκε στο Λονδίνο το 1878 και έχει δυναμική παρουσία σε 100 χώρες σε πέραν των 8500 κολεγίων και εκπαιδευτικών φορέων, προσφέροντας πέραν των 500 qualifications. 

Η Σχολή προσφέρει την ευκαιρία σ' ένα εύρη φάσμα ενδιαφερομένων, να λάβουν μέρος στα προγράμματα μηχανολογίας αυτοκινήτου, κατατάσσοντας τα σε τρεις βασικούς άξονες εκπαίδευσης:

1. Τριετές Δίπλωμα στη Μηχανολογία Αυτοκινήτου: απευθύνεται κυρίως σε νέους και νέες οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή έχουν τελειώσει την στρατιωτική τους θητεία. Δεκτοί επίσης, μπορούν να γίνουν και εκπαιδευόμενοι τεχνικοί οι οποίοι ήδη εργάζονται στη βιομηχανία συντήρησης και επιδιόρθωσης μηχανοκινήτων οχημάτων.

2. Τεχνικά Σεμινάρια Νέας Τεχνολογίας: απευθύνονται στους ήδη υφιστάμενους μηχανικούς αυτοκινήτων όλων των ιδιοκτητών, στο τομέα του τεχνίτη οχημάτων (ηλεκτρολόγους, ισιωτές, βαφείς αυτοκινήτων, βουλκανιζατέρ ελαστικών, ψυκτικούς κλπ.). Παράλληλα, μπορούν να συμμετάσχουν και ενδιαφερόμενοι σχετικών κλάδων με το αυτοκίνητο όπως εκτιμητές ζημιών μηχανοκινήτων οχημάτων, πωλητές εξαρτημάτων, υπεύθυνοι στόλων αυτοκινήτων, στελέχη εταιρειών και τμημάτων, τους οποίους το επάγγελμα σχετίζεται με τη χρήση και συντήρηση αυτοκινήτων.

3. Εξειδικευμένα Τεχνικά Σεμινάρια, Αδειοδοτήσεις Τεχνιτών Αυτοκινήτων:
απευθύνονται σε υφιστάμενους τεχνίτες οχημάτων ή/και εκπαιδευόμενους μηχανικούς, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν συγκεκριμένες άδειες. Καθώς επίσης, και σε ιδιοκτήτες που έχουν άμεση σχέση με τα διάφορα συστήματα των αυτοκινήτων, όπως για παράδειγμα άδεια διαχείρισης φθοριούχων αερίων για τα συστήματα κλιματισμού στα αυτοκίνητα, ή απόκτηση άδειας επιθεωρητή αυτοκινήτων για καταλληλότητα και χρήση ΜΟΤ. Επιπλέον, παρέχετε η δυνατότητα στην κατηγορία αυτή των ειδικευμένων σεμιναρίων, να εκπαιδευτούν τεχνικοί για την απόκτηση άδειας εγκεκριμένου τεχνίτη εγκατάστασης συστημάτων υγραερίου LPG στα αυτοκίνητα κλπ.


Σύγχρονα Αγγλικά Διπλώματα Μηχανολογίας Αυτοκινήτου 

Προσφέρουμε επαγγελματικά διπλώματα τριετούς φοίτησης στην Ελληνική γλώσσα με κύριο χαρακτηριστικό τους τον σύγχρονο συνδυασμό 50% Θεωρητικής και 50% Πρακτικής Κατάρτισης. 

Η απόκτηση του συνδυασμένου διπλώματος θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (4290-13) δίνει την δυνατότητα άμεσης διεκδίκησης εργοδότησης στον τομέα συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό. 

Η απόκτηση του διπλώματος βασίζεται στη συγκέντρωση των απαραίτητων πιστωτικών μονάδων, μέσω των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων, καθώς και στην επιτυχία στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις, οι οποίες αποστέλλονται από την Αγγλία, στο τέλος της παρακολούθησης κάθε τεχνικού θέματος.

Πιστοποίηση, Έκδοση & Αναγνώριση Διπλωμάτων
Η πιστοποίηση και έκδοση των διπλωμάτων γίνεται από τα City and Guilds of London Institute και αξιολογούνται με βάση το Ευρωπαϊκό σύστημα E.Q.F και των αντίστοιχων πιστωτικών μονάδων, για κάθε τεχνικό θέμα, θεωρητικό ή  πρακτικό. Απαιτούνται 73 πιστωτικές μονάδες (credits) για την απόκτηση του Διπλώματος Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles (4290-13), οι οποίες θα πρέπει ν' αποκτηθούν κατά τη διάρκεια της τριετούς φοίτησης. 
Οι τίτλοι σπουδών, οι οποίοι  εκδίδονται από τα City and Guilds of London Institute διαμέσου της σχολής αναγνωρίζονται με βάση σχετική απόφαση της Bουλής των Aντιπροσώπων από  τον Δεκέμβριο του 2015 (Νόμος που τροποποιεί τους περί των Τεχνιτών Οχημάτων νόμους του 2006 – 2015).

Ως εκ τούτου, τα διπλώματα τα οποία εκδίδονται, αποτελούν αναγνωρισμένους τίτλους σπουδών στο επίπεδο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, επιτρέποντας την άσκηση του επαγγέλματος  μηχανικής / συντήρησης και επιδιόρθωσης αυτοκινήτων, ή σε τομέα σχετικό με την ειδικότητα αυτή, μετά από τριετή πείρα χωρίς οποιεσδήποτε άλλες εξετάσεις.
Στον Ευρωπαϊκό χώρο, τα διπλώματα αναγνωρίζονται με βάση το πλαίσιο Ευρωπαϊκής αξιολόγησης E.Q.F European Qualification Frame Work, εξασφαλίζοντας βαθμούς προσβασιμότητας για τη συνέχιση ακαδημαϊκών σπουδών στα διάφορα πανεπιστήμια. (Approved by UCAS, currying admission points for university applications).

Φοίτηση
Η φοίτηση χωρίζεται σε 6 εξάμηνα. Τα μαθήματα κάθε χρόνο αρχίζουν τον Σεπτέμβρη και τελειώνουν τον Ιούνιο κάθε χρόνου. Η διδασκαλία των θεωρητικών και πρακτικών μαθημάτων κατανέμετε στους 10 διδακτικούς μήνες της ακαδημαϊκής χρονιάς (Σεπτέμβριος - Ιούνιος). Η φοίτηση είναι απογευματινή, τέσσερις τουλάχιστο φορές την εβδομάδα από τις 18:30 – 21:30. Η γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική, με συνδυασμένη χρήση της Αγγλικής τεχνικής ορολογίας.

Διδακτικό Προσωπικό
Τα μαθήματα διδάσκουν Έμπειροι Μηχανολόγοι Αυτοκινήτων, πιστοποιημένοι από τα City and Guilds of London Institute, και την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού – ΑνΑΔ (E.E.K). Το διδακτικό δυναμικό της σχολής πλαισιώνουν επίσης, εγκεκριμένοι εξωτερικοί εξεταστές μηχανικής αυτοκινήτων της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου, καθώς και εγκεκριμένοι εσωτερικοί ελεγκτές ποιότητας (Internal Verifiers), από τα City and Guilds of London Institute. Η πολύχρονη εμπειρία των καθηγητών της σχολής στη συντήρηση, διάγνωση και επιδιόρθωση αυτοκινήτων, σε συνδυασμό με τα σύγχρονα Διπλώματα των City and Guilds, of London Institute διασφαλίζουν την ποιότητα της φοίτησης.

Διδακτική Ύλη
Καλύπτει όλη τη σύγχρονη τεχνολογία μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών μερών και συστημάτων του αυτοκινήτου, καθώς και όλες τις διαγνωστικές διαδικασίες που την πλαισιώνουν. Η ύλη χωρίζεται στα τεχνικά θέματα θεωρητικής παρακολούθησης και στα αντίστοιχα πρακτικής εκπαίδευσης στα εργαστήρια της σχολής.

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του διπλώματος Level 3 Diploma in Light Vehicle Maintenance and Repair Principles  (4290-13), ο κάθε φοιτητής έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει 35 διαφορετικά μαθήματα, τα οποία αγγίζουν τη σύγχρονη τεχνολογία αυτοκινήτου. Η διδακτική ύλη κάθε θέματος ενισχύεται με τη δυνατότητα την οποία προσφέρει η σχολή σε κάθε φοιτητή, να μελετά το θεωρητικό μέρος του κάθε μαθήματος μέσω του e-learning διαδικτυακά, καθώς και των αντίστοιχων βιβλίων της σχολής.

Θεματολόγιο Διδακτικής Ύλης
Η σύσταση των θεμάτων τεχνολογίας του αυτοκινήτου στο επίπεδο 3 VRQ, όπως αυτά διδάσκονται από τη Σχολή, διαχωρίζει τα τεχνικά θέματα, τοποθετώντας τα σε τρεις βασικούς άξονες:

1. Θεωρητικά, Γνωσιολογικά Μαθήματα (Knowledge): Σκοπό έχουν την ανάπτυξη της θεωρητικής πλευράς της τεχνολογίας του αυτοκινήτου στην αίθουσα διδασκαλίας από τον καθηγητή με τη χρήση εποπτικών μέσων και πρακτικής επίδειξης.

2. Πρακτικά Μαθήματα στο Εργαστήριο (Skills): Η πρακτική στο εργαστήριο έχει σκοπό την εκμάθηση και πρακτική εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης που αποκτήθηκε σε πραγματικές συνθήκες συνεργείου.

3. Την Ανάπτυξη των Δεξιοτήτων (Competence): Σκοπός του διδακτικού προσωπικού και της σύστασης της διδακτικής ύλης είναι η αύξηση των ικανοτήτων των φοιτητών, πάνω σε συγκεκριμένα θέματα τεχνολογίας του αυτοκινήτου και η απόκτηση συγκεκριμένων αδειών.